Wie zijn wij en wat doen wij?

De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. En ondertussen hun expertise en tomeloze energie in willen zetten voor het goede doel. Die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

Wat doen wij

Tafelavonden Een Tafelaar is om te beginnen lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professie en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept. Evenementen Buiten de tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars meer interessante mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het Districtsbestuur waar elke lokale Tafel onder valt organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of evenement. Het landelijke Hoofdbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse vergaderingen voor alle leden. Serviceprojecten De Nederlandsche Tafelronde is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. Lokale Tafels kennen elk hun eigen goede doelen en ondersteunen daarnaast het landelijke serviceproject. Dat is vaak een langlopend project dat per jaar door de leden wordt gekozen. Internationaal Een van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Tafelronde diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen. De Tafelronde maakt deel uit van Round Table International (RTI). RTI bestaat uit 54 landelijke associaties met in totaal zo’n 30.000 leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale events bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast zijn er internationale events waar de IRO en de President namens de Tafelronde naartoe gaan. Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels die hetzelfde Tafelnummer hebben. Zij ontmoeten elkaar op zogenaamde ‘numbermeetings’. Ten slotte hebben de landelijke serviceprojecten vaak een internationaal karakter. Voor die projecten wordt veelal samengewerkt met partners in het buitenland. Hulpfonds Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinnen kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit Hulpfonds. Het fonds biedt financiële hulp maar kan ook op andere manieren bijspringen. Dit gebeurt volstrekt anoniem en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen van het fonds worden bijeengebracht door leden en oud-leden, onder meer via de contributie. Wezenfonds Binnen het wezenfonds willen wij samen met alle Tafelrondes zorgdragen voor financiële steun voor de directe familie bij het overlijden van een Tafelaar. Communicatie Via diverse kanalen worden leden op de hoogte gehouden van nieuws, de status van projecten en andere zaken. Vier keer per jaar verschijnt het Roundtable Magazine. Daarnaast ontvangen Tafelaars per e-mail de Newsflash. Elk jaar verschijnt het ledenboekje met gegevens van de Tafels en Tafelaars. Natuurlijk kunnen leden de Tafelronde ook volgen via deze website en via Twitter, Facebook en LinkedIn. Voor meer info:pro@rt144.nl

Oud tafelaars aan het woord

Wie zijn wij, en wat doen wij?

Vriendschap
De Tafel verrijkt vriendschap en wederzijds begrip. Je ontwikkelt vriendschappen voor het leven. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Waar je ook ter wereld komt, een Tafelaar is een vriend die je altijd zal helpen.
Zelfontwikkeling
Tafelavonden zijn vaak het platform van boeiende discussies. Je leert veel van Tafelaars met totaal andere beroepen, inzichten en persoonlijke ervaringen. Doordat vertrouwen het sleutelwoord van de Tafel is kun je al jouw uitdagingen en ervaringen delen om jezelf en mede Tafelaars sterker te maken.
Service
Een Tafelaar is betrokken bij de lokale, nationale en internationale maatschappij. Je draagt je steentje bij door lokale en landelijke serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen. Daarbij neemt jouw Tafel een gezamenlijk initiatief en zorgt de landelijke Tafel ook altijd voor ondersteuning en initiatie van mooie service projecten.
Tafels in Nederland
Tafelaars in Nederland
Tafelaars in de wereld

Leden

Geert Hoedjes

Voorzitter

Jan

Paul Vreeburg

Secretaris

Directeur AutoWaard

Joost Beers

Penningmeester

Eigenaar Joost Beers

Mark Brantjes

PRO

Directeur Brantjes Adviesgroep

John Castricum

TGW

Handelsbanken

  Nick Duif

  IRO

  Eigenaar Duif Schilderwerken

   Neem contact op

   E-mail: pro@rt144.nl

   ©RT144 2019